Recovered secondary metal raw materials

Data

Recovered secondary metal raw materials - RDF Turtle

Location in the scheme

Translations

BGСуровини от рециклирани метални отпадъци
CSRecyklované kovové druhotné suroviny
DAGenindvundne sekundære metalråmaterialer
DEWiedergewonnene metallische Sekundärrohstoffe
ELΑνακτηθείσες δευτερογενείς πρώτες ύλες μεταλλικής μορφής
ENRecovered secondary metal raw materials
ESMaterias primas metálicas secundarias de recuperación
ETRingluskõlblik teisene metalltoore
FIMetalliset kierrätysraaka-aineet
FRMatières premières métalliques de récupération
GARecovered secondary metal raw materials
HUVisszanyert másodlagos fémes nyersanyagok
ITMaterie prime metalliche secondarie di recupero
LTPerdirbti skirtos antrinės metalų žaliavos
LVPārstrādātas otrreizējās metāla izejvielas
MTMaterjali sekondarji tal-metall mhux maħdum, irkuprati
NLGerecycleerde secundaire metaalhoudende grondstoffen
PLOdzyskane surowce wtórne z metalu
PTMatérias-primas secundárias metálicas de recuperação
ROMaterii prime secundare metalice de recuperare
SKZhodnotené druhotné kovové suroviny
SLRegenerirane kovinske sekundarne surovine
SVÅtervunna returråvaror av metall