Systemic hormonal preparations, excl. sex hormones

Data

Systemic hormonal preparations, excl. sex hormones - RDF Turtle

Location in the scheme

Translations

BGОрганически хормонални препарати, с изключение на половите хормони
CSSystémové hormonální přípravky kromě pohlavních hormonů
DAHormoner til systemisk brug, ekskl. kønshormoner
DESystemische Hormonpräparate, exkl. Sexualhormone und Insuline
ELΦάρμακα συστηματικών ορμονών, εξαιρουμένων των γεννητικών ορμονών
ENSystemic hormonal preparations, excl. sex hormones
ESPreparados hormonales sistémicos, excluidas las hormonas sexuales
ETSüsteemsed hormoonpreparaadid, v.a suguhormoonid
FISysteemisesti käytettävät hormonivalmisteet, lukuun ottamatta sukupuolihormoneja
FRPréparations hormonales systémiques, hormones sexuelles exclues
GASystemic hormonal preparations, excl. sex hormones
HUSzisztémás hormonális készítmények a nemi hormonok kivételével
ITPreparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali
LTSistemiškai veikiantys hormonų preparatai, išskyrus lytinius hormonus
LVHormonu preparāti sistēmiskai lietošanai, izņemot dzimumhormonus
MTPreparazzjonijiet għas-sistema ormonali, esklużi l-ormoni tas-sess
NLSytemische hormoonpreparaten, geslachtshormonen uitgezonderd
PLOgólnoustrojowe preparaty hormonalne, z wyłączeniem hormonów płciowych
PTMedicamentos hormonais sistémicos, exceptuando as hormonas sexuais
ROPreparate hormonale sistemice, cu excepţia hormonilor sexuali
SKSystémové hormonálne prípravky okrem pohlavných hormónov
SLHormonski sistemski pripravki, razen spolnih hormonov
SVHormonpreparat för systemiskt bruk exkl. könshormoner