Aircraft or spacecraft equipment, trainers, simulators and associated parts

Data

Aircraft or spacecraft equipment, trainers, simulators and associated parts - RDF Turtle

Location in the scheme

Translations

BGОборудване, тренажори, симулатори и части за летателни и космически апарати
CSVybavení pro letadla nebo kosmické lodě, pozemní přístroje pro letecký výcvik a jejich díly
DAUdstyr til luft- og rumfartøjer, træningsfly, simulatorer og dele dertil
DEAusrüstung für Luft- oder Raumfahrzeuge, Bodengeräte für die Flugausbildung, Simulatoren und zugehörige Teile
ELΕξοπλισμός αεροσκαφών ή διαστημοπλοίων, συστήματα εκπαίδευσης, προσομοιωτές και συναφή μέρη
ENAircraft or spacecraft equipment, trainers, simulators and associated parts
ESEquipamiento, entrenadores, simuladores de vuelo y sus partes para aeronaves o naves espaciales
ETÕhu- või kosmosesõidukite seadmed, trenažöörid, simulaatorid ja nende osad
FIIlma- tai avaruusalusten varusteet, harjoituslaitteet, simulaattorit ja niiden osat
FRÉquipements, appareils d'entraînement, simulateurs et pièces pour aéronefs et spationefs
GAAircraft or spacecraft equipment, trainers, simulators and associated parts
HULégi járművek és űrjárművek berendezései, oktatógép, szimulátor és ezekhez tartozó alkatrészek
ITApparecchiature per velivoli spaziali, apparecchiature al suolo, simulatori e parti affini
LTOrlaivių ir erdvėlaivių įrenginiai, treniruokliai, imituokliai ir su jais susijusios dalys
LVLidaparātu vai kosmosa kuģu aprīkojums, trenažieri, simulatori un saistītās detaļas
MTApparat, taħriġ, simulatri u partijiet assoċċjali ta' l-ajruplani u l-vapuri ta' l-ispazju
NLUitrusting voor lucht- en ruimtevaartuigen, opleidingstoestellen, simulators en onderdelen
PLUrządzenia do statków powietrznych lub kosmicznych, urządzenia szkoleniowe, symulatory i podobne części
PTEquipamento, aparelhos de instrução e simuladores para aeronaves ou veículos espaciais, e respectivas peças
ROEchipament, aparate de antrenament la sol, simulatoare şi piese pentru aeronave sau pentru nave spaţiale
SKZariadenia lietadiel alebo kozmických lodí, trenažérov, simulátorov a súvisiace časti
SLOprema za zrakoplove ali vesoljska vozila, naprave za treniranje letenja, simulatorji in pripadajoči deli
SVUtrustning för flygplan eller rymdfarkoster, träningsapparater, simulatorer samt tillhörande delar