Intelligence, surveillance, target acquisition and reconnaissance

Data

Intelligence, surveillance, target acquisition and reconnaissance - RDF Turtle

Location in the scheme

Translations

BGРазузнаване, наблюдение, откриване на цели и разпознаване
CSZpravodajství, pozorování, zjišťování cílů a průzkum
DAEfterretning, overvågning, målsøgning og rekognoscering
DENachrichtengewinnung, Überwachung, Zielerfassung und Aufklärung
ELΣυστήματα πληροφοριών, επιτήρησης, πρόσκτησης στόχου και αναγνώρισης
ENIntelligence, surveillance, target acquisition and reconnaissance
ESInteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimiento
ETLuure, seire ja sihtmärgituvastus
FITiedustelu-, valvonta-, maalinmääritys- ja taktisen tiedustelun järjestelmät
FRRenseignement, surveillance, acquisition d'objectifs et reconnaissance
GAIntelligence, surveillance, target acquisition and reconnaissance
HUHírszerzés, megfigyelés, célbefogás és felderítés
ITInformazione, sorveglianza, acquisizione degli obiettivi e ricognizione
LTŽvalgymo, sekimo, taikinių nustatymo ir išžvalgymo sistemos
LVIzlūkošanas informācija, novērošana, mērķa noteikšana un izlūkošana
MTInformazzjoni sigrieta, Sorveljanza, Akkwiżizzjoni ta' Bersalli u Rikonjizzjoni
NLInlichtingen, bewaking, doelopsporing en verkenning/ISTAR
PLWywiad, nadzór, zbieranie danych o celach i zwiad
PTInformação, vigilância, aquisição de alvo e reconhecimento de alvo
ROInformaţii, supraveghere, achiziţii de ţinte şi recunoaştere
SKSpravodajstvo, sledovanie, určovanie cieľov a prieskum
SLObveščevalna dejavnost, nadzor, odkrivanje ciljev in izvidovanje
SVUnderrättelseverksamhet, övervakning, målsökning och spaning (ISTAR)