Machines for inspecting the internal surface of pipelines

Data

Machines for inspecting the internal surface of pipelines - RDF Turtle

Location in the scheme

Translations

BGМашини за контролиране на вътрешната повърхност на нефтопроводите
CSStroje pro kontrolu vnitřních povrchů potrubí
DAMaskiner til inspektion af rørledningers indvendige overflade
DEMaschinen für die Inspektion von Rohrleitungsinnenflächen
ELΜηχανές επιθεώρησης της εσωτερικής επιφάνειας αγωγών
ENMachines for inspecting the internal surface of pipelines
ESMáquinas para la inspección de la superficie interior de conducciones
ETTorujuhtmete sisepinna uurimise seadmed
FIPutkijohtojen sisäpinnan tarkastuslaitteet
FRMachines d'inspection de la surface intérieure de pipelines
GAMachines for inspecting the internal surface of pipelines
HUCsővezetékek belső felületének vizsgálatára szolgáló gépek
ITMacchine per il controllo della superficie interna delle condutture
LTVamzdynų vidinio paviršiaus apžiūros mašinos
LVIekārtas cauruļvadu iekšējo virsmu pārbaudei
MTMakkinarju għall-ispezzjoni ta' l-uċuħ interni tal-pajpijiet
NLMachines voor inspectie van de binnenkant van pijpleidingen
PLMaszyny do badania wewnętrznej powierzchni rurociągów
PTMáquinas para inspecção interna de condutas de longa distância
ROMaşini de control al suprafeţei interne a conductelor
SKStroje na kontrolu vnútorných povrchov diaľkovodných potrubí
SLStroji za pregledovanje notranjih površin cevovodov
SVMaskiner för besiktning av insidan av rörledningar