Installation services of equipment for measuring, checking, testing and navigating

Data

Installation services of equipment for measuring, checking, testing and navigating - RDF Turtle

Location in the scheme

Translations

BGУслуги по инсталиране на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване, навигация и за други цели
CSInstalace a montáž měřících, kontrolních, testovacích a navigačních přístrojů
DAInstallation af måle-, kontrol-, prøvnings- og navigationsudstyr
DEInstallation von Mess-, Kontroll-, Prüf- und Navigationsgeräten
ELΥπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού μέτρησης, ελέγχου, δοκιμών και πλοήγησης
ENInstallation services of equipment for measuring, checking, testing and navigating
ESServicios de instalación de equipos de medida, verificación, pruebas y navegación
ETMõõte-, kontroll-, testimis- ja navigatsiooniseadmete paigaldusteenused
FIMittaus-, tarkastus-, testaus- ja navigointilaitteiden asentaminen
FRServices d'installation de matériel de mesure, de contrôle, d'essai et de navigation
GAInstallation services of equipment for measuring, checking, testing and navigating
HUMérő-, ellenőrző, teszt- és navigációs berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
ITServizi di installazione di attrezzature di misurazione, controllo, collaudo e navigazione
LTMatavimo, tikrinimo, bandymo ir navigacinių įrenginių montavimo paslaugos
LVMērījumu, kontroles, testēšanas un navigācijas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi
MTServizzi ta’ l-istallazzjoni ta’ apparat għall-kejl, verifika testijiet u n-navigazzjoni
NLInstallatie van meet-, controle-, test- en navigatie-uitrusting
PLUsługi instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji
PTServiços de instalação de equipamento para medição, controlo, ensaio e navegação
ROServicii de instalare de echipament de măsurat, de control, de testare şi de navigare
SKInštalácia meracích, kontrolných, skúšobných a navigačných zariadení
SLStoritve inštalacije opreme za merjenje, kontrolo, preskušanje in navigacijo
SVInstallation av mät-, kontroll-, test- och navigeringsutrustning