Using vehicles adapted for bulk goods

Data

Using vehicles adapted for bulk goods - RDF Turtle

Translations

BGС използване нa превозни средства, пригодени за насипни товари
CSPoužití vozů upravených pro volně ložené zboží
DAMed transportmiddel til massegods
DEMit Schüttgutfahrzeugen
ELΜε χρήση οχημάτων για χύδην προϊόντα
ENUsing vehicles adapted for bulk goods
ESMediante vehículos adaptados para mercancías a granel
ETMahtkaupade veoks kohaldatud veokitega
FIIrtotavarakuljetuksiin sopivilla ajoneuvoilla
FRAvec utilisation de véhicules adaptés au transport de marchandises en vrac
GAUsing vehicles adapted for bulk goods
HUÖmlesztett áruk szállítására kialakított járművekkel
ITCon uso di veicoli adattati per carichi alla rinfusa
LTNaudojant biriems kroviniams pritaikytas transporto priemones
LVIzmantojot transportlīdzekļus, kas pielāgot precēm bez taras
MTBl-użu ta' vetturi adattati għal oġġetti kbar
NLMet gebruikmaking van voor bulkvervoer geschikte voertuigen
PLPrzy użyciu pojazdów przystosowanych do transportu towarów luzem
PTUtilizando veículos adaptados para produtos a granel
ROCu vehicule adaptate la mărfuri în vrac
SKPri použití vozidiel upravených na prepravu voľne loženého tovaru
SLZ vozili, prilagojenimi za blago v razsutem stanju
SVMed bulkfordon