Kosher

Data

Kosher - RDF Turtle

Translations

BGКашер
CSKošer
DAKosher
DEKoscher
ELΚόσερ
ENKosher
ESKosher
ETKoššer
FIKosher
FRKascher
GAKosher
HUKóser
ITKasher
LTKošerinis
LVKošera
MTKoxer
NLKoosjer
PLKoszerne
PTKosher
ROKasher
SKKóšer
SLKošer
SVKosher