Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture

Data

Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture - RDF Turtle

Location in the scheme

Translations

BGОфис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели
CSKancelářské strojní zařízení a potřeby mimo počítače, tiskárny a nábytek
DAKontormaskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke computere, printere og møbler
DEBüromaschinen, Büromaterial und Zubehör, außer Computern, Druckern und Möbeln
ELΜηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα
ENOffice machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture
ESMáquinas, equipo y artículos de oficina, excepto ordenadores, impresoras y mobiliario
ETKontorimasinad, -seadmed ja -tarvikud, v.a arvutid, printerid ja mööbel
FIToimistokoneet, -laitteet ja -tarvikkeet, lukuun ottamatta tietokoneita, tulostimia ja kalusteita
FRMachines, matériel et fournitures de bureau, excepté ordinateurs, imprimantes et meubles
GAOffice machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture
HUIrodai gépek, berendezések és kellékek, a számítógépek, a nyomtatók és a bútorzat kivételével
ITMacchine per ufficio, attrezzature e forniture, esclusi i computer, le stampanti e i mobili
LTBiuro mašinos, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus kompiuterius, spausdintuvus ir baldus
LVBiroja tehnika, aprīkojums un piederumi, izņemot datorus, printerus un mēbeles
MTTagħmir ta' l-uffiċċju, tagħmir u provvisti għajr kompjuters, printers u għamara
NLKantoormachines, -uitrusting en -benodigdheden, uitgez. computers, printers en meubilair
PLMaszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli
PTMáquinas, equipamento e material de escritório, excepto computadores, impressoras e mobiliário
ROMaşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului
SKKancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní a nábytku
SLPisarniški stroji, oprema in potrebščine, razen računalnikov, tiskalnikov in pohištva
SVKontorsmaskiner, kontorsutrustning och kontorsmateriel, utom datorer, skrivare och möbler