Machines and apparatus for testing and measuring

Data

Machines and apparatus for testing and measuring - RDF Turtle

Location in the scheme

Translations

BGМашини и уреди за изпитвания и измерване
CSZkušební a měřící stroje
DAMaskiner og apparatur til prøvning og måling
DEMaschinen und Geräte zum Prüfen und Messen
ELΜηχανές και συσκευές δοκιμών και μετρήσεων
ENMachines and apparatus for testing and measuring
ESMáquinas y aparatos de pruebas y medida
ETKatse- ja mõõtemasinad ja -aparaadid
FITestaus- ja mittauslaitteet
FRMachines et appareils d'essai et de mesure
GAMachines and apparatus for testing and measuring
HUGépek és készülékek tesztelésre és mérésre
ITMacchine e apparecchi di prova e misurazione
LTTikrinimo ir matavimo mašinos ir aparatai
LVIerīces un aparatūra pārbaudēm un mērījumiem
MTMagni u apparat għall-ittestjar u l-kejl
NLMachines en toestellen voor testen en meten
PLMaszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
PTMáquinas e aparelhos para ensaios e medição
ROMaşini şi aparate de testare şi măsurare
SKTestovacie a meracie stroje a prístroje
SLStroji in aparati za preskušanje in merjenje
SVMaskiner och apparater för provning och mätning