Apparatus for measuring radiation

Data

Apparatus for measuring radiation - RDF Turtle

Location in the scheme

Translations

BGУреди за измерване на лъчения
CSPřístroje pro měření radiace
DAInstrumenter og apparater til måling eller påvisning af ioniserende stråler
DEStrahlenmessgeräte
ELΌργανα μέτρησης ακτινοβολίας
ENApparatus for measuring radiation
ESAparatos para medir radiaciones
ETKiirguse mõõtmise aparatuur
FISäteilyn mittauslaitteet
FRAppareils de mesure du rayonnement
GAApparatus for measuring radiation
HUSugárzásmérő készülékek
ITApparecchi per la misura di radiazioni
LTSpinduliavimo matavimo aparatai
LVIerīce radiācijas mērīšanai
MTApparat għall-kejl tar-radjazzjoni
NLApparatuur voor het meten van straling
PLAparatura do mierzenia promieniowania
PTInstrumentos para medição de radiações
ROAparate de măsurare a radiaţiilor
SKPrístroje na meranie žiarenia
SLAparati za merjenje sevanja
SVApparater för strålningsmätning